Archive for Aprilie 27th, 2009

Axioma 26 – Axioma nefericirii

Luni, Aprilie 27th, 2009

Nefericirea incepe acolo unde se termina speranta, dorinta si imaginatia!

* trebuia echilibrata si seria axiomelor. Erau deja doua pe tema fericirii.